DEVELOPMENT COMMISSIONER (CHAIRPERSON)

SHRI SHYAM JAGANNATHAN, IAS, ZONAL DEVELOPMENT COMMISSIONER, SEEPZ-SEZ

JT. DEVELOPMENT COMMISSIONER (JOINT SECRETARY)

SHRI C P S CHAUHAN, IRS, JOINT DEVELOPMENT COMMISSIONER, SEEPZ-SEZ

ESTATE MANAGER Shri Haresh Dahilkar

 1. Asstt. (Operations)
  Smt. Rekha Nair
 2. Asstt. (Finance)
  Shri Ravindra Kumar
 3. UDC (Eviction and Recovery) Shri Rajesh Kumar
  FINANCE AND OPERATION
  SMT. MANSI PRAJAPATI
 1. ASSTT. ESTATE MANAGER (UTILITY)
  1. UTILITY CELL
   1. CARE TAKER

    1. SHRI S.B RUKARI
    2. SHRI AZAD SHAIKH
    3. SHRI RAJENDRA SINGH
    4. SHRI RAHUL SATHE
   2. UTILITY STAFF

    1. SHRI ROHIT NIRMAL
    2. SHRI ANIKET SINGH
    3. SHRI PRANAV CHOUDHARY
    4. SHRI ROHAN SHINDE
    5. SHRI BHALCHANDRA DHARNE
    6. SHRI NIMISH KOLI
    7. SHRI DNYANESHWAR RAMKUL
 2. ADDITIONAL ESTATE MANAGER Shri Kashif Ahmed
 3. ASSTT. ESTATE MANAGER (TECHNICAL)
  1. TECHNICAL CELL

   1. SHRI SURESH SHARMA
   2. SHRI ANIL KALE
   3. SHRI BHARAT KORDE
   4. SHRI VIRAJ M. (JE)
   5. SHRI SUMIT PATRA
   6. SHRI V. LAKSHAMANAN
   7. SHRI VALLABH KUSHTE
  2. FINANCE AND OPERATION

   1. SMT. MANSI PRAJAPATI
   2. SHRI ANKIT SHRUNGARE
   3. SMT. SHITAL CHAVAN
   4. SMT. ANUJA CHAVAN
   5. SMT. SHRADDHA NAMSE
   6. SMT. SALONI SATISH BIBVEKAR